به عنوان مثال می خواهیم با استفاده از روش تیلور دستگاه معادلات غیر خطی زیر را حل کنیم:

f(x,y)=x^2+y-11

g(x,y)=x+y^2-7

x0=3.5

y0=1.5

الگوریتم روش تیلور به صورت:

x1=x0+h0

y1=y0+k0

حل به کمک برنامه :

(x,y]=taylor_method(f,g,x0,y0,i]

که  i  معرف تعداد تکرار میباشد


syms x y<<

f=x^2+y-11<<

 g=x+y^2-7<<

 (x,y]=taylor_method(f,g,3.5,1.5,2]<<

=x1

   2.967249950288328   

=y1

   2.000514515808312   


  

برای دریافت فایل کلیک کنید


Mohandesaan.Blogfa.com


برچسب‌ها: حل عددی معادلات غیر خطی _ روش taylor, محاسبات عددی در متلب
نوشته شده توسط مسعود شمس  | لینک ثابت |